برق گیلان- شبکه های توزیع برق-محمداسماعیل هنرمند-توزیع برق گیلان-مدیرعامل توزیع برق گیلان Archives - صفیر گیلان
مانور تعمیرات و بهینه سازی با محوریت صیانت از حریم شبکه های توزیع برق 25 دی 1399

مانور تعمیرات و بهینه سازی با محوریت صیانت از حریم شبکه های توزیع برق

همزمان با سراسر کشور در توزیع برق گیلان مانور تعمیرات و بهینه سازی با محوریت صیانت از حریم شبکه های توزیع برق صورت پذیرفت.