بستر رودخانه،کاداستر ،شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان،رودخانه سفیدرود، بستر رودخانه‌ها،طرح کاداستر،کشاورزان، Archives - صفیر گیلان
صدور اسناد بستر رودخانه‌ها براساس طرح کاداستر؛ کشاورزان می‌توانند اعتراض کنند 10 مهر 1402
توضیحاتی درباره مبنای محاسبات تعیین پهنای سیلاب در رودخانه سفیدرود

صدور اسناد بستر رودخانه‌ها براساس طرح کاداستر؛ کشاورزان می‌توانند اعتراض کنند

بر اساس قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب ۱۳۹۳) در تکلیفی قانونی تمام دستگاه‌‌های اجرایی را مکلف به اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت یا اداره خود کرده است.