بسمارستان های دولتی،بیمه سلامت گیلان،جوابیه،دفترچه بیمه،مدیرکل بیمه سلامت گیلان،دارو Archives - صفیر گیلان
۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه های بستری در بخش دولتی تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرد 28 آذر 1402
اداره کل بیمه سلامت استان گیلان اعلام کرد

۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه های بستری در بخش دولتی تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرد

در بخش دولتی دانشگاهی ۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه های بستری بسته به شرایط بیمه شده (عادی – خاص) و قرارگیری در گروههای دهک بندی تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرد.