بسیج رسانه،  بسیج،گیلان،خبرنگاران ،آزادی زندانیان ،پویش نذر اربعینی ،اربعین، Archives - صفیر گیلان
پویش نذر اربعینی خبرنگاران با هدف آزادی زندانیان غیرعمد درگیلان اجرا می‌شود 13 شهریور 1400
رئیس بسیج رسانه استان گیلان خبر داد

پویش نذر اربعینی خبرنگاران با هدف آزادی زندانیان غیرعمد درگیلان اجرا می‌شود

صفیر گیلان؛رئیس بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه بسیج رسانه با ایجاد پویش «نذر آزادی» بستر گلریزان یک ماهه اصحاب رسانه را فراهم کرده، گفت: اصحاب رسانه و همه خیرین نیک‌اندیشی که می‌خواهند در این گلریزان رسانه‌ای شرکت کنند می‌توانند مبالغ نقدی خود را به شماره ۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۱۲۲۳۰۱ به نام «گروه جهادی شهدای رسانه» واریز کنند.