بصیرت تاریخی،امیرحسین فروتن، تمدن،شهید مطهری Archives - صفیر گیلان
بصیرت تاریخی  09 فروردین 1401
یادداشت/ امیرحسین فروتن 

بصیرت تاریخی 

صفیر گیلان؛امیرحسین فروتن؛ ایرانیان بیش از هر ملتی نیروهای خود را در اختیار اسلام قرار داده و در این راه صمیمیت و اخلاص بخرج داده اند