بقای متبرکه، حسن راستاد،موقوفات ،خرید قبر ،امامزاده سید عبدالله کلرم ، امامزادگان،رییس اداره اوقاف شهرستان فومن،هفته وقف،بقای متبرکه،وقف، Archives - صفیر گیلان
نگهداری و وصول موقوفات در شهرستان برون سپاری شدند/افزایش۲۵۰ درصدی درآمدی بقای متبرکه فومن در ۶ ماه امسال/هزینه خرید قبر در امامزادگان صرف عمران همان مکان مذهبی می شود 11 مهر 1400
رییس اداره اوقاف شهرستان فومن خبر داد،

نگهداری و وصول موقوفات در شهرستان برون سپاری شدند/افزایش۲۵۰ درصدی درآمدی بقای متبرکه فومن در ۶ ماه امسال/هزینه خرید قبر در امامزادگان صرف عمران همان مکان مذهبی می شود

صفیر گیلان؛راستاد  از صدور احکام هیئت امنا ۲۸ مسجد و برون سپاری مدیریت موقوفات که در دستور کار سازمان بود خبر داد و گفت:درآمد بقای متبرکه نیز شش ماهه اول ۹۸۹ میلیون ۴۳۵ هزار ریال که نسبت به سال گذشته ۲۵۰ درصد رشد داشته است