بناهای تاریخی رشت،درآمدزایی،همتی،شهرداری رشت،شهر رشت،انتخابات،انتخابات ۱۴۰۰ Archives - صفیر گیلان
بناهای تاریخی رشت و فرصت‌هایی که از دست می روند! 27 اردیبهشت 1400
یادداشت/قنبر همتی

بناهای تاریخی رشت و فرصت‌هایی که از دست می روند!

قنبرهمتی/بناهای تاریخی دارای ظرفیت های درآمدزایی و حتی ارزآوری هستند که می توانند علاوه بر اشتغال‌زایی باعث رونق اقتصادی شهر شوند. در اغلب جوامع به ارزش این میراث گرانبها واقفند و تلاش می‌کنند تا با بازسازی و مرمت مانع تخریب آنها شوند تا زمان بیشتری از آن استفاده کرده و از عواید و منافع آن […]