بندرکاسپین، صادرات، منطقه ازاد انزلی،تامین کالاهای اساسی، مهندس اکبری مقدم Archives - صفیر گیلان
نقش موثربندرکاسپین در تامین کالاهای اساسی و توسعه صادرات 20 فروردین 1401
مدیرعامل منطقه ازاد انزلی در بازدید از مجتمع بندری کاسپین:

نقش موثربندرکاسپین در تامین کالاهای اساسی و توسعه صادرات

صفیر گیلان؛رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سارمان منطقه ازاد انزلی با تاکید بر ضرورت استمرار تامین کالاهای اساسی از بندر کاسپین گفت: توسعه صادرات از بندرکاسپین از مهمترین برنامه های سازمان در سالجاری است که در این راستا توافقات و‌اقدامات خوبی صورت گرفته است