بندر کاسپین، مناطق آزاد ،چابهار،گیلان،انزلی،دریای کاسپین،کیش،قشم،عیسی فرهادی،سعید محمد،کشت گلخانه ای،منطقه آزاد انزلی،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی،شهرک های صنعتی Archives - صفیر گیلان
منطقه آزاد انزلی منطقه ای بکر در میان مناطق آزاد کشور با موقعیت سرزمینی/توسعه کشت گلخانه ای به منظور افزایش توانمندی صادرات یکی از راهبرد توسعه منطقه آزاد انزلی است/پذیرش پیشنهاد، نقد سازنده با ارائه راهکار عملیاتی را دارم 26 مرداد 1401
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست با رسانه ها؛

منطقه آزاد انزلی منطقه ای بکر در میان مناطق آزاد کشور با موقعیت سرزمینی/توسعه کشت گلخانه ای به منظور افزایش توانمندی صادرات یکی از راهبرد توسعه منطقه آزاد انزلی است/پذیرش پیشنهاد، نقد سازنده با ارائه راهکار عملیاتی را دارم

عیسی فرهادی گفت:، تکمیل اسکله های مجتمع بندری کاسین و رفع برخی نواقص اسکله ها از مهمترین اولویت های سازمان است و تکمیل حلقه‌های توسعه صنعتی و تجاری سازی کشاورزی استان گیلان و منطقه از طریق ایجاد سردخانه، خرید کانتینرهای یخچالی و گسترش  و توسعه کشت گلخانه ای به منظور افزایش توانمندی‌های صادراتی کشورمان به اوراسیا و کشورهای منطقه، از مهمترین راهبردهای سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی است که سود حاصل از آن به مردم این منطقه به ویژه مردم انزلی و گیلان و بعد هم کشور خواهد رسید.