بندر کیاشهر،زباله،کارخانه زباله‌سوز نوشهر،شهردار بندر کیاشهر،مرتضی عاطفی Archives - صفیر گیلان
بازدید عاطفی از کارخانه زباله‌سوز نوشهر / زباله روزانه بندر کیاشهر ۲۰ تن است 15 آبان 1401
توسط شهردار بندر کیاشهر صورت گرفت؛

بازدید عاطفی از کارخانه زباله‌سوز نوشهر / زباله روزانه بندر کیاشهر ۲۰ تن است

«مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر ضمن توضیح فعالیت‌های مجموعه مدیریت شهری در مقوله مدیریت پسماند، تشریح کرد: این بازدید به‌جهت بررسی بهترین راهکارها و تحقیق و پژوهش صورت گرفته است.