بنیاد شهید و امور ایثارگران -مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان- ایثارگران-بازنگری Archives - صفیر گیلان
لزوم بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات حوزه ایثارگران 18 اسفند 1399
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان تاکید کرد:

لزوم بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات حوزه ایثارگران

عبدالله پاکاری در جلسه شورای اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان که با حضور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیران کل حوزه ستادی معاونت تعاون و مدیران بنیاد کیلان برگزار شد،حضور مدیران مرکز در استان ها را یک فرصت مغتنم دانست و اظهار کرد:بی تردید کمک مدیران بنیاد اجرای ماموریت ها را تسریع و تسهیل می کند.