بنیاد مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان، بنیاد مسکن فومن Archives - صفیر گیلان
سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فومن معرفی شد 23 آذر 1401
با حضور مدیر کل بنیاد مسکن گیلان

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فومن معرفی شد

با حضور مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان سید علی جعفرزاده به عنوان سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فومن معرفی شد.