بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،شهرستان لنگرود، مهندس دائمی مدیرکل بنیاد مسکن Archives - صفیر گیلان
آئین معارفه سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان لنگرود برگزار شد 12 اسفند 1400
با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

آئین معارفه سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان لنگرود برگزار شد

صفیر گیلان؛دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، شتاب در فعالیتهای بنیاد مسکن نقلاب اسلامی استان در راستای خدمت به مردم و عمران و آبادانی روستاها را مهمترین برنامه بنیاد مسکن استان دانست.