بنیاد مسکن گیلان،حامد دائمی،مسکن،نهضت ملی مسکن Archives - صفیر گیلان
تعرفه ۵۰ هکتار زمین در ۱۷ شهر گیلان برای طرح نهضت ملی مسکن 28 بهمن 1400
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان خبر داد؛

تعرفه ۵۰ هکتار زمین در ۱۷ شهر گیلان برای طرح نهضت ملی مسکن

صفیر گیلان؛مدیر کل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اینکه تاکنون در ۱۷ شهر اراضی به مساحت تقریبی ۵۰ هکتار تعرفه گردید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در مرحله تهیه نقشه های​ تفکیکی و معماری پروژه در شهرهای تعریف شده و اخذ تاییدات مربوطه از مراجع می‌باشد.

تاکنون در ۱۷ شهر اراضی به مساحت تقریبی ۵۰ هکتار تعرفه گردید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در مرحله تهیه نقشه های​ تفکیکی و معماری پروژه در شهرهای تعریف شده و اخذ تاییدات مربوطه از مراجع می‌باشد.