بنیاد مسکن گیلان،مسکن ، معاون پشتیبانی بنیاد مسکن کشور،ساختمان بنیاد مسکن Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از ساختمان بنیاد مسکن شهرستان صومعه سرا 13 بهمن 1399
شامگاه شب گذشته و با حضور درفشی معاون پشتیبانی بنیاد مسکن کشور

بهره برداری از ساختمان بنیاد مسکن شهرستان صومعه سرا

معاون پشتیبانی و هماهنگی بنیاد مسکن کشورگفت:بنیاد مسکن در سال جاری ساخت ۸۰ هزار واحد مسکن را در دست اجرا دارد، که تاکنون ۵٠ درصد آن را به اتمام رسانده است.