بنیاد مسکن گیلان  ، کمیته امدادگیلان  ، مسکن Archives - صفیر گیلان
۵۰۰ واحد مسکونی در استان گیلان ساخته می شود 23 اردیبهشت 1403
بر اساس تفاهم نامه کمیته امداد و بنیاد مسکن؛

۵۰۰ واحد مسکونی در استان گیلان ساخته می شود

۵۰۰ واحد مسکونی بر اساس تفاهم نامه کمیته امداد و بنیاد مسکن توسط این دو نهاد در استان گیلان ساخته می شود.