بهزیستی ،سلامت اجتماعی،سرپرست بهزیستی گیلان Archives - صفیر گیلان
بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است 25 فروردین 1401
سرپرست بهزیستی گیلان؛

بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است

صفیر گیلان؛سید مهدی خدمت بین دانا سرپرست بهزیستی استان باتفاق هیئت همراه از مرکز مثبت زندگی شهرستان املش بازدید و نحوه خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش را بررسی و ارزیابی کرد.