بهزیستی گیلان،ثبت اطلاعات،کودکان کار و خیابان،هامون شاد،سید مهدی خدمت بین دانا،بهزیستی Archives - صفیر گیلان
بازدید سرپرست بهزیستی گیلان از روند ثبت اطلاعات کودکان کار و خیابان با دستگاه اسکن عنبیه 15 فروردین 1401
توسط دوستدار کودک،

بازدید سرپرست بهزیستی گیلان از روند ثبت اطلاعات کودکان کار و خیابان با دستگاه اسکن عنبیه

صفیر گیلان؛ ثبت اطلاعات کودکان کار و خیابان با دستگاه اسکن عنبیه در رشت در حال برگزاری است