بهمن داراب زاده،انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ، انتخاب، Archives - صفیر گیلان
بهمن داراب زاده به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد 23 اسفند 1400

بهمن داراب زاده به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد

صفیر گیلان؛بهمن داراب زاده مدیر عامل برق منطقه ای گیلان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران انتخاب شد