بهمن داراب زاده- توزیع نیروی برق - بندر آستارا-شرکت برق منطقه‌ای گیلان- Archives - صفیر گیلان
به بار نشستن ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرستان مرزی و بندری آستارا 24 آذر 1399

به بار نشستن ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرستان مرزی و بندری آستارا

سه پروژه انتقال و فوق توزیع در شهرستان آستارا در سال جاری افتتاح و به بهره برداری می رسد