بوم گردی بهست،موشنگاه رشت،ضرغامی، بوم گردی، استان گیلان ، بوم گردی سبز در کشور Archives - صفیر گیلان
انتخاب بوم گردی بهشت استان گیلان بعنوان بوم گردی سبز در کشور 10 مهر 1402
در رتبه بندی وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور،

انتخاب بوم گردی بهشت استان گیلان بعنوان بوم گردی سبز در کشور

صفیر گیلان/اقامتگاه بومگردی بهشت واقع در روستای موشنگاه شهرستان رشت در مسیر توسعه گردشگری سبز و توجه به شاخص ها و مولفه های توسعه پایدار بعنوان تنها نماینده اقامتگاه های بومگردی کشور بعنوان اقامتگاه سبز کشور معرفی و لوح تقدیر دریافت نمود .