بچّه های کتاب،کودکان کار گیلان،کودکان کار،کتاب Archives - صفیر گیلان
درخشش کودکان کار گیلان،در باشگاه کتاب خوانی کشور 18 شهریور 1400
روابط عمومی بهزیستی گیلان

درخشش کودکان کار گیلان،در باشگاه کتاب خوانی کشور

صفیر گیلان؛کودکان کار استان گیلان تحت نظارت و حمایت بهزیستی استان قرار دارند و محل فعالیت آنها در مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده شهر رشت می باشد.