بیمار، پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی پورسینا، کلینیک تخصصی،پورسینا رشت Archives - صفیر گیلان
مراجعه بیش از ۴ هزار بیمار به پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی پورسینا 28 آبان 1401
از زمان آغاز به کار مجدد،

مراجعه بیش از ۴ هزار بیمار به پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی پورسینا

ی دو ماه از آغاز فعالیت پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی پورسینا، ۴ هزار و ۱۵۰ نفر بیمار، توسط پزشکان ۹ گروه تخصصی ویزیت شدند.