بیماران ، بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان فومن،صف انتظار،دارو ،داروخانه شبانه روزی، Archives - صفیر گیلان
بیماران در صف انتظار دریافت دارو در تنها داروخانه شبانه روزی فومن 07 بهمن 1398

بیماران در صف انتظار دریافت دارو در تنها داروخانه شبانه روزی فومن

اختصاصی/صفیر گیلان،حضور تعداد زیادی از بیماران و یا خانواده آنان پشت پیشخوان تنها  داروخانه ی شبانه روزی فومن و کلافگی از معطلی چند ساعته، به برنامه و صحنه تکراری ماهانه بیماران این شهرستان به ویژه گردشگران و مسافران  برای دریافت داروهای موردنیازشان مبدل شده است و آنها در پاسخ به این شرایط تنها تکرار می […]