بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)،اعتبار بخشی،دکتر حسن وکیل زاده Archives - صفیر گیلان
تمدید رتبه یک اعتبار بخشی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) 01 اسفند 1401
از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،

تمدید رتبه یک اعتبار بخشی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

رتبه یک اعتبار بخشی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تامین اجتماعی رشت، در ارزیابی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمدید شد.