بیمه اجباری کارفرما،بیمه اشتغال در گیلان،بیمه کارفرما،تامین اجتماعی گیلان،علی حسین نژاد،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
سطح اشتغال بیمه اجباری کارفرما در گیلان بسیار پایین است | حدود ۱۶ هزار پرونده انتقالی داشتیم 24 دی 1401
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان:

سطح اشتغال بیمه اجباری کارفرما در گیلان بسیار پایین است | حدود ۱۶ هزار پرونده انتقالی داشتیم

سطح اشتغال بیمه اجباری کارفرما در گیلان بسیار پایین است | حدود ۱۶ هزار پرونده انتقالی داشتیم