بیمه بیکاری، بیمه، علی حسین نژاد،بیکاری،تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
بیش از ۲۵۶ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری توسط تامین اجتماعی گیلان پرداخت شد 25 بهمن 1400
در ده ماهه لغایت دی سالجاری،

بیش از ۲۵۶ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری توسط تامین اجتماعی گیلان پرداخت شد

صفیر گیلان؛وضعیت ارقام تعهدات تامین اجتماعی گیلان در بخش بیمه ای در ماههای سپری شده سالجاری در گزارشی آماری تشریح گردید .