بیمه تأمین‌اجتماعی،تأمین‌اجتماعی ،سازمان تأمین‌اجتماعی Archives - صفیر گیلان
امکان ارائه خدمات مرتبط با سابقه بیمه تأمین‌اجتماعی به هموطنان خارج از کشور فراهم شد 12 اردیبهشت 1401
رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی :

امکان ارائه خدمات مرتبط با سابقه بیمه تأمین‌اجتماعی به هموطنان خارج از کشور فراهم شد

صفیر گیلان؛سامانه خدمات غیرحضوری ایرانیان خارج از کشور بروزرسانی شد و در فاز اول امکان ارائه خدمات مرتبط با سابقه، در این سامانه به هموطنان خارج از کشور فراهم شد.