بیمه زنان خانه دار،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،بانوان ، دختران ،تحت پوشش Archives - صفیر گیلان
بانوان و دختران حتی در صورت تحت پوشش بودن پدر یا همسر میتوانند انعقاد بیمه زنان خانه دار نمایند 15 دی 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان :

بانوان و دختران حتی در صورت تحت پوشش بودن پدر یا همسر میتوانند انعقاد بیمه زنان خانه دار نمایند

انعقاد بیمه زنان خانه دار برای ایجاد سابقه و برخورداری از انواع مستمری ها مانعی برای استفاده از پوشش های درمانی از طرف همسر یا پدر به عنوان بیمه شده تبعی نمی باشد