بیمه شده مشاغل آزاد ، استقبال جامعه،بیمه اجباری ، تامین اجتماعی گیلان،رشد آماری Archives - صفیر گیلان
رشد روز افزون بیمه شدگان اصلی نشانگر استقبال جامعه از اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی و توسعه خدمات غیرحضوری می باشد . 13 بهمن 1400
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان :

رشد روز افزون بیمه شدگان اصلی نشانگر استقبال جامعه از اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی و توسعه خدمات غیرحضوری می باشد .

صفیر گیلان؛با پیوستن بیش از ۴۰۰۰ نفر بیمه شده جدید به جرگه افراد تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان در یکماهه آذر سالجاری ، تعداد بیمه شدگان اصلی در استان از ۴۵۰ هزار نفر گذشت .