بیمه شدگان،سازمان تامین اجتماعی،جمعیت،مرکز فناوری اطلاعات،کارگاه Archives - صفیر گیلان
رشد یک درصدی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مهرماه سالجاری 15 دی 1400
بر اساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات، آمار

رشد یک درصدی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مهرماه سالجاری

صفیر گیلان؛تا پایان مهر سالجاری ۱۴ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۹۹۴ نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بودند .