بیمه شدگان ،میز خدمت،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
استقبال گسترده بیمه شدگان و کارفرمایان لوشانی از طرح میز خدمت جهادی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان 14 دی 1400
با حضور معاون برنامه ریزی فرماندار شهرستان رودبار

استقبال گسترده بیمه شدگان و کارفرمایان لوشانی از طرح میز خدمت جهادی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان

صفیر گیلان؛سومین برنامه ملاقات مردمی و میزخدمت جهادی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با استقبال گسترده شرکای اجتماعی در شهر لوشان همراه بود .