بیمه شدگان- تأمین اجتماعی-بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی-هشدار -ککارت طلایی-هوشمند Archives - صفیر گیلان
هشدار دوباره تأمین اجتماعی درباره وعده کارت طلایی و هوشمند به بیمه‌شدگان و بازنشستگان 09 آبان 1399

هشدار دوباره تأمین اجتماعی درباره وعده کارت طلایی و هوشمند به بیمه‌شدگان و بازنشستگان

هر نوع تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افراد و یا نمایندگان شرکت‌هایی بعنوان همکار سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و بازنشستگان و تقاضای وجه برای ارائه هر نوع خدمتی قطعا کلاهبرداری است و هرگز از سوی این سازمان انجام نمی‌شود.