ترمیم وگابیون بندی سردهنه ها،شرکت آب منطقه ای گیلان ،آب کشاورزی،شهرستان شفت Archives - صفیر گیلان
تسریع در رفع مشکلات منابع آب کشاورزی و ترمیم وگابیون بندی سردهنه ها 29 آبان 1402
بازدید میدانی مدیرعامل آب منطقه ای گیلان از تاسیسات و مجاری آبی شهرستان شفت،

تسریع در رفع مشکلات منابع آب کشاورزی و ترمیم وگابیون بندی سردهنه ها

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان به همراه فرماندار شفت از تاسیسات و مجاری آبی این شهرستان بازدید کرد.