تفاهمنامه همکاری،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،پارک علم و فناوری گیلان،دارو Archives - صفیر گیلان
امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه فناوری پزشکی 26 دی 1402
بین پارک علم و فناوری گیلان و شرکت فناور مسیحا التیام گستران،

امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه فناوری پزشکی

فراهم شدن همکاری های علمی در زمینه پژوهش های کاربردی در حوزه فناوری های پزشکی بین پارک علم و فناوری گیلان و شرکت فناور مسیحا التیام گستران برگزار شد