جشنواره شهید رجایی ،اداره ضمن گیلان،مدیر نمونه Archives - صفیر گیلان
کسب عنوان دستگاه نمونه اداره کل صمت گیلان در جشنواره شهید رجایی 30 شهریور 1402
در آیین تجلیل از مدیران،

کسب عنوان دستگاه نمونه اداره کل صمت گیلان در جشنواره شهید رجایی

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از انتخاب این اداره کل به عنوان دستگاه برگزیده در جشنواره شهید رجایی خبر داد.