جلسه شورای رشت،شورای رشت،حسین واثق کارگرنیا Archives - صفیر گیلان
جلسه شورای رشت به حد نصاب نرسید 19 شهریور 1401
کارگر نیا خبر داد

جلسه شورای رشت به حد نصاب نرسید

جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل نشد.