جمعیت،تامین اجتماعی گیلان، سازمان تامین اجتماعی، مستمری‌بگیران Archives - صفیر گیلان
مطالبه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی تامین اجتماعی از کارفرمایان گیلان 18 تیر 1402
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان عنوان کرد

مطالبه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی تامین اجتماعی از کارفرمایان گیلان

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، با اشاره به مطالبه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان استان، گفت: ۹۰۰ کارگاه، آماده پرداخت اقساطی بدهی ها هستند.