جمعیت،سالمند،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،علی حسین نژاد Archives - صفیر گیلان
سالمندترین استان کشور بودن از حیث نسبت جمعیتی ، تاثیر مستقیم در جامعه هدف و تعهدات پرداختی تامین اجتماعی دارد 26 اردیبهشت 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان :

سالمندترین استان کشور بودن از حیث نسبت جمعیتی ، تاثیر مستقیم در جامعه هدف و تعهدات پرداختی تامین اجتماعی دارد

صفیر گیلان؛مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در برنامه زنده تلویزیونی (( خانه مهر )) شبکه باران ، به تحلیل میزان ورودی و خروجی سازمان و تاثیر نسبت های پشتیبانی بیمه ای بر تعهدات ریالی و جمعیت گروههای هدف پرداخت .