جمعیت،سالمندان گیلان،مدیرکل بهزیستی گیلان،دکتر حسین نحوی نژاد، Archives - صفیر گیلان
۷۲ درصد سالمندان گیلان سالمندان جوان هستند 12 مهر 1400
نشست خبری مدیر کل بهزیستی به مناسبت هفته تکریم منزلت سالمندان و روز ناشنوایان

۷۲ درصد سالمندان گیلان سالمندان جوان هستند

دکتر نحوی نژاد ۷۲.۵ درصد از جمعیت سالمندی گیلان را سالمندان جوان تشکیل می دهند، اظهار داشت: ۶۰ تا ۷۴ سال را سالمندی جوان می نامند.