جمع آوری،سد معبر،شهرداری فومن
طرح جمع آوری وجلوگیری از سد معبر توسط شهرداری فومن ضربتی اجرا میشود ۲۷ تیر ۱۳۹۸

طرح جمع آوری وجلوگیری از سد معبر توسط شهرداری فومن ضربتی اجرا میشود

به گزارش صفیر گیلان به نقل از  روابط عمومی شهرداری فومن ، پیاده روها یکی از پایدارترین روشهای حمل و نقل و آسایش مردم است و همچنین از جنبه های مختلف، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در جهت توسعه پایدار شهری دارای اهمیت می باشد ، در همین راستا اداره خدمات شهری جهت رعایت حقوق […]