جمهوری اسلامی ایران،اخبار مناطق ازاد،اکبر نیازیدریای کاسپین،مناطق آزاد ،منطقه آزاد انزلی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، Archives - صفیر گیلان
وجود سه منطقه آزاد در پهنه دریای کاسپین بیانگر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه همکاری های منطقه ای با کشورهای حاشیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا است 18 مرداد 1402
سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی:

وجود سه منطقه آزاد در پهنه دریای کاسپین بیانگر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه همکاری های منطقه ای با کشورهای حاشیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا است

سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص تصویب سومین منطقه آزاد در حوزه ایرانی دریای کاسپین و وجود رقابت میان مناطق آزاد در این حوزه گفت: وجود سه منطقه آزاد در پهنه دریای کاسپین بیانگر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه همکاری های منطقه ای با کشورهای حاشیه این دریا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. البته باید توجه داشت که منطقه آزاد انزلی هم اکنون سازمان معین منطقه آزاد اینچه برون بوده و در خصوص منطقه آزاد مازندران نیز آماده همکاری می باشد.