جنایی، خیانت،قتل،میترا استاد ،نجفی،شهردار تهران، Archives - صفیر گیلان
میترا استاد مشکل اخلاقی نداشت! / او حتی تهدید به اسیدپاشی کرده بود ! 08 خرداد 1398

میترا استاد مشکل اخلاقی نداشت! / او حتی تهدید به اسیدپاشی کرده بود !

صفیر گیلان،دختر نجفی امروز صبح در دادسرای امور جناییتهران با ابراز تسلیت به خانواده میترا استاد گفت:میترا استاد با ارگان های خاصی رابطه داشت و از همین طریق به پدرم تسلط پیدا کرده بود و او را تحت فشار قرار می داد. وی افزود: میترا اصلا خیانت نکرده بود اما در دعواهایش با پدرم مرتب تهدید می کرد […]