جهادی هلال احمر،داروخانه هلال احمر،اسدالله رضا زاده، نیکوکارانه Archives - صفیر گیلان
مغازهای ۷۰۰ میلیارد تومانی به هلال احمر رسید!!/کارهای جهادی هلال احمر خوشحالم کرد 27 دی 1402
اقدام نیکوکارانه یک خیر؛

مغازهای ۷۰۰ میلیارد تومانی به هلال احمر رسید!!/کارهای جهادی هلال احمر خوشحالم کرد

اسدالله رضا زاده رودسری خیر نیکوکار گیلانی در اقدامی قابل توجه ۲۷ مغازه به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد را به هلال احمر اهدا کرد.