جهاد سازندگی ،صفیر گیلان،سید تقی موسویان،محرومیت،مدیریت جهادی،دولت سیزدهم، Archives - صفیر گیلان
جهاد سازندگی ؛ شاخصی از مدیریت جهادی،محصول یک اعتقاد 23 خرداد 1401
یادداشتی از سید تقی موسویان؛

جهاد سازندگی ؛ شاخصی از مدیریت جهادی،محصول یک اعتقاد

صفیر گیلان،امروز نبود جهاد سازندگی در کشور مشهود می‌باشد اگر چه جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم به معاون اول خود دستور راه اندازی جهاد سازندگی را صادر نمودند! دولت بهتر است تا جمعیت باقی مانده روستاها به شهرها مهاجرت ننموده هرچه سریعتر جهاد سازندگی را تشکیل دهد.