جهاد کشاورزی،آب‌بندان ، کشاورزان Archives - صفیر گیلان
آب‌بندان خوشکنودهان بالا تعمیق و بازسازی شد 04 شهریور 1402
به منظور حمایت از کشاورزان در شهرستان:

آب‌بندان خوشکنودهان بالا تعمیق و بازسازی شد

پروژه تعمیق و بازسازی آب‌بندان روستای خوشنودهان بالا با حضور فرماندار شهرستان افتتاح شد.