جهاد کشاورزی،تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی،شالیکاری، روستای نرگستان ،صومعه سرا،بخش تولمات Archives - صفیر گیلان
بهره برداری پروژه طرح تجهیز و نوسازی ۱۲۰ هکتار از اراضی شالیکاری در روستای نرگستان بخش تولمات 16 بهمن 1401
با حضور فرماندار صومعه سرا؛

بهره برداری پروژه طرح تجهیز و نوسازی ۱۲۰ هکتار از اراضی شالیکاری در روستای نرگستان بخش تولمات

این طرح در ۱۲۰ هکتار از اراضی نرگستان با اعتبار ۳ میلیاردو و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا شده که ۱۷۱ خانوار از آن بهرمند شدند.