جهاد کشاورزی گیلان-تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری- اراضی شالیزاری Archives - صفیر گیلان
تجهیز و نوسازی ۸۶ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان 09 اسفند 1399
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گیلان 

تجهیز و نوسازی ۸۶ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به در دست اجرا بودن طرح تجهیز و نوسازی حدود ۹۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری استان گفت: تجهیز این میزان اراضی از یک ماه پیش آغاز شده و تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.