جهانبخش آرمان،هیات های ورزشی ، موتور محرک،ورزش Archives - صفیر گیلان
هیات های ورزشی موتور محرک توسعه ورزش هستند 28 فروردین 1401
مدیر کل ورزش و جوانان گیلان :

هیات های ورزشی موتور محرک توسعه ورزش هستند

صفیر گیلان؛هیات های ورزشی با مدیریت بهنگام اماکن ورزشی و نیز استفاده بهینه از توانمندی های دستگاههای اجرایی میتوانند بعنوان موتور محرک توسعه ورزش عمل کنند .