جهانبخش آرمان، ،ورزشگاه انزلی،ملوان،استقلال،لیگ،ورزشگاه قایقران اتزلی،ورزش و جوانان Archives - صفیر گیلان
مهرتایید سازمان لیگ بر ورزشگاه مرحوم قایقران انزلی برای برگزاری بازی ملوان و استقلال 31 مرداد 1401
جهانبخش آرمان،

مهرتایید سازمان لیگ بر ورزشگاه مرحوم قایقران انزلی برای برگزاری بازی ملوان و استقلال

مدیرکل ورزش وجوانان گیلان دقایقی پیش از تایید ورزشگاه مرحوم قایقران انزلی برای بازی ملوان با استقلال توسط نماینده سازمان لیگ خبرداد